بلاگ ها

کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، 1

کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷)

کتاب Finite Element Procedures 1

کتاب Finite Element Procedures، روش اجزای محدود بَته

مدل‌سازی عددی سازه‌های بنایی و تاریخی 1

مدل‌سازی عددی سازه‌های بنایی و تاریخی

کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل 1

کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل

1

کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی

جزوه ریز شمع 1

جزوه ریز شمع

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم 1

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاكی كوتاه 1

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

نشریه شماره 416 1

نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و نگه‌داری سازه‌های كنترل سيل و رسوب (بندهای اصلاحی)

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار 1

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام