نتایج جستجو

کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، نمایش دادن محتوا

کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷)

🖊 کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول […]

کتاب Finite Element Procedures نمایش دادن محتوا

کتاب Finite Element Procedures، روش اجزای محدود بَته

کتاب Finite Element Procedures، روش اجزای محدود بَته […]

جزوه ریز شمع نمایش دادن محتوا

جزوه ریز شمع

جزوه ریز شمع تهیه و تنظیم: دکتر علی […]

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم نمایش دادن محتوا

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات […]

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاكی كوتاه نمایش دادن محتوا

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه تهیه […]

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار نمایش دادن محتوا

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان […]

نکات آموزشی گوگل ارث نمایش دادن محتوا

نکات آموزشی گوگل ارث (Google Earth)

نکات آموزشی گوگل ارث تهیه و تنظیم:  گوگل […]

آشنایی با تراکم دینامیکی نمایش دادن محتوا

آشنایی با تراکم دینامیکی

آشنایی با تراکم دینامیکی تهیه و تنظیم: خانم […]

ترک‌های ناشی از نشست نمایش دادن محتوا

بررسی ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان

ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان

مقابله با نشست غیریکنواخت نمایش دادن محتوا

مقابله با نشست غیریکنواخت

مقابله با نشست غیریکنواخت تهیه و تنظیم: دکتر […]