نتایج جستجو

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، نمایش دادن محتوا

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶)

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶) […]

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاكی كوتاه نمایش دادن محتوا

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه تهیه […]

نشریه شماره 416 نمایش دادن محتوا

نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و نگه‌داری سازه‌های كنترل سيل و رسوب (بندهای اصلاحی)

نشریه شماره ۴۱۶ – دستورالعمل طراحي، اجرا و […]

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار نمایش دادن محتوا

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان دوام

راهنمای محاسبه فشار مبنای انفجار و مدت زمان […]

پیوست 6 استاندارد 2800 نمایش دادن محتوا

پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ – طراحی لرزه‌اي و اجراي اجزاي غیر سازه‌اي معماري

پیوست ۶ استاندارد ۲۸۰۰ تهیه و تنظیم: مرکز تحقیقات […]