بررسی ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان

بررسی ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان

بررسی ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان

تهیه و تنظیم: مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار

معمولاً ساکنان ساختمان هایی که در مجاورت محل های خاکبرداری قرار دارند نسبت به ترک های مربوط به ساختمان های خود بسیار حسدا می‌باشند. این حساسیت به حدی است که هرنوع ترک را نانی از خاکبرداری انجام شده یا درحال انجام می‌دانند . برای تفکیک ترک های ناشی از نشست ایجاد شده در اثر گودبرداری از سایر انواع ترک لازم اسدت نکدات کلیدی در مورد مکدانیزم ایجداد ترک در نظر گرفته و با توجه به آن ساختمان مربوطه بررسی شود.
یکی از عوامل موثر در بررسی هر ساختمان ، بررسی استحکام آن است. بدیهی است که تَرَک‌های ایجاد شده در ساختمان می تواند نشان دهنده ضعف‌های موجود در آن باشند. لذا در بررسی هر ساختمان لازم است نحوه ساخت اسکلت ساختمان و میزان استحکام آن (تا حدد امکان) مورد بررسی قرارگیرد…

متن فوق بخشی از مقدمه فایل می‌باشد. این فایل آموزشی در ۴۵ صفحه که عنوان یک سخنرانی با نام بررسی ترک‌های ناشی از نشست در ساختمان در سمینار ایمنی در گودبرداری بوده است مباحث مفید مختلفی را مطرح می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • شناخت استحکام ساختمان (ساختمان‌های قدیمی و جدید)
  • شناخت ترک‌های ساختمان (منشا انواع ترک ناشی از نشست، متورم شدن خاک زیر پی، یخبندان و …)
  • روش ساده تشخیص حركت قائم و افقی قسمتی از ساختمان
  • علت ایجاد ترک در فرش کف با موزاییک سیمانی
  • و …

این فایل آموزشی را می‌توانبد به شکل رایگان و ازطریق لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: