جزوه سد خاکی

جزوه سد خاکی

جزوه سد خاکی

در این فایل آموزشی موارد زیر مطرح شده است:

انتخاب شكل سد خاكي

گونه هاي مختلف از ديدگاه همگني بدنه سد

نوع ديافراگمي سدهاي خاكي

مقاطع تيپ سدهاي سنگريزه اي

کنترل تراوش

اشكال مختلف خرابي در يك سد خاكريزه اي

مكانيسم هاي خرابي سدهاي خاكريزه اي

انواع زهکش‌ها شامل زهکش دودکشی، مایل و …

و …

این جزوه را هم اینک می‌توانید به صورت رایگان از سایت سرای عمران دریافت نمایید.

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: