دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه

تهیه و تنظیم:معاونت آبخيزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور،  علی کرمی خانیکی

افزايش جمعيت باعث فشار بر محيط به طور عام و بر هاي خاص شده است در كشور به ويژه در سه دهه اخير باعث فشار فزاينده ای بر منابع موجود شده است. بروز سيلا ب‌های ناگهانی در بسياري از مناطق كشور، ضرورت توجه هر چه بيشتر به مباحث كنترل سيلاب را نشان می دهد.

فعاليت‌های آبخيزداری به لحاظ تنوع و تعدد در عرصه اجراء، از مهمترين اقدامات در جهت كاهش خسارات ناشی از سيلاب می‌باشد احداث بندهای خاكی كوتاه به عنوان يكی از فعاليت‌ها در اين راستا می‌باشد.

بند های خاكی علاوه بر نقش كنترل سيلاب ، به عنوان منبعی برای نفوذ و يا ذخيره آب و استفاده های بعدی محسوب مي شوند. با توجه به اهميت اين سازه ، لازم است تا نسبت به ضابطه مند نمودن آنها اقدام نمود.

از طرفي استفاده از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل تهيه (مطالعات امكان سنجي ) مطالعه و طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداري طرح هاي عمراني به لحاظ توجيه فنی و اقتصادی طرح ها، كيفيت طراحی و اجرا (عمر مفيد ) و هزينه هاي نگهداري و بهره برداری، از اهميتی ويژه‌ای برخوردارند.

دستورالعمل طراحی و اجرای بندهای خاکی کوتاه را می‌توانبد به شکل رایگان و از لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: