راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶)

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶)

راهنمای طراحی دیوارهای حائل،
راهنمای طراحی دیوارهای حائل،

راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ (۱۳۹۶)

ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور

این ضابطه یکی از مراجع آزمون نظام مهندسی صلاحیت «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» می‌باشد.

این نشریه شامل فصل‌های زیر است:

 • معرفی
 • رده‌بندی دیوارهای حایل
 • نیروهاي موثر بر دیوارهاي حایل و سیل بند
 • پایداری دیوارهای حایل
 • ظرفیت باربری پی دیوار
 • ملاحظات اجرایی
 • دیوارهای سیل‌بند
 • دیوارهای وزنی بنایی و بتنی
 • دیوارهای طره‌ای بتن مسلح
 • دیوارهای حائل مهارشده (سپر)
 • سیستم‌های نوین دیوارهای حائل
 • خاک مسلح با تسمه‌های فولادی
 • خاک مسلح با مصنوعات پلیمری
 • طراحی لرزه‌ای دیوارهای حائل

فایل کامل و با کیفیت راهنمای طراحی دیوارهای حائل، ضابطه شماره ۳۰۸ را می‌توانید از سرای عمران دریافت کنید.

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: