مقابله با نشست غیریکنواخت

مقابله با نشست غیریکنواخت

مقابله با نشست غیریکنواخت

تهیه و تنظیم: دکتر علی فاخر

نشست غیریکنواخت از مباحث مهم ژئوتکنیکی در مهندسی عمران می‌باشد که عدم توجه به آن می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی را ایجاد کند. فایل آموزشی حاضر که در قالب درس مهندسی پی پیشرفته در دانشگاه تهران تدریس شده است، به بررسی رهکارهای مقابله با نشست غیریکنواخت می‌پردازد. مباحث مطرح شده شامل موارد زیر می‌شود:

  • پي گسترده صلب
  • زيرزمين با عمق‌هایي متفاوت
  • انتقال بار به لايه ھاي محكم
  • استفادهاز  بار اضافي
  • جك زدن
  • تغيير نوع پي
  • کاهش حساسيت سازه
  • درز انقطاع
  • دال دسترسي
  • لاية شني متراكم يا سنگ لاشه

این فایل آموزشی را می‌توانبد به شکل رایگان و از طریق لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: