نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

تهیه و تنظیم:سلسله همایش‌های ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی،  دکتر محمدحسن بازیار

یکی از مسائل مهم در ساخت و سازه های شهری، ایجاد پایداری مناسب در هنگام تخریب، گودبرداری و اجرای سازه‌ی نگهبان است. عدم رعایت مسائل فنی و ایمنی درتخریب، گودبرداری و ساخت سازه های نگهبان باعث تخریب برخی از ساختمان‌های مجاور گود در ساخت و سا زهای شهری شد ه است. عملیات گودبرداری در زمره عملیات های خاکی خطرناک قرار دارد. براساس آمارهای موجود همه ساله در پروژه های گودبرداری بدلیل عدم رعایت اصول ایمنی، انسان‌های زیادی جان خود را از دست داده یا صدمات شدیدی می بینند.

نکات کلیدی گودبرداری از منظر مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان را می‌توانبد به شکل رایگان و از لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: