کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل

کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل

کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل Hydrology and Floodplain Analysis سال ۲۰۱۳
تهیه و تنظیم: PHILIP B. BEDIENT

حوزه هیدرولوژی به دلیل اهمیت زیست محیطی آبرسانی ، سیلاب های مهم و خشکسالی و مدیریت آنها ، مسائل زهکشی و طوفان های شهری ، مدیریت سیلاب ها و تأثیر کیفیت آب از اهمیت اساسی برای مهندسین عمران و محیط زیست و سایر دانشمندان زمین برخوردار است. در سال های اخیر، طوفان ها و افزایش طوفان باعث بروز بلایای قابل توجه شهری شده است، به خصوص در مناطق ساحلی که توسعه شهری به سرعت گسترش یافته است. کتاب هیدرولوژی و تحلیل سیل بدین منظور نوشته شده است با تأکید محاسباتی بر هیدرولوژی مدرن در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد، و ارائه یک رویکرد متعادل برای برنامه های مهم در مهندسی هیدرولوژیک و علوم.

کتاب Hydrology and Floodplain Analysis سال ۲۰۱۳ به شکل رایگان و از طریق لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: