کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷)

کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷)

🖊 کتاب Fundamentals of Fibre-Reinforced Soil Engineering، اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷)

تهیه و تنظیم: Sanjay Kumar Shukla

این کتاب شامل فصل‌های زیر است:

  • مفاهیم پایه‌ای خاک و مسلح کردن خاک
  • مفاهیم پایه‌ای خاک مسلح شده با الیاف
  • رفتار مهندسی خاک مسلح شده با الیاف
  • ساز و کارهای مسلح کردن خاک و مدل‌ها
  • کاربردهای خاک مسلح شده به الیاف

کتاب اصول مهندسی خاک مسلح شده با الیاف (۲۰۱۷) را می‌توانید با کلیک روی لینک زیر از سرای عمران دریافت کنید:

دانلود

سرای عمران

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: