ترجمه فصل هفتم FEMA 356 ، ساختمان‌های با مصالح بنایی

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

ترجمه فصل هفتم FEMA 356

استاندارد FEMA 356 یکی از بهترین آیین نامه‌ها در خصوص مباحث طرح و بهسازی لرزه‌ای است.

در حال حاضر آیین نامه‌ای مستقل فارسی در خصوص فرمولاسیون و مباحث مهندسی و محاسباتی طراحی و بهسازی ساختمان‌های با مصالح بنایی وجود نداشته و از طرفی آیین نامه ۲۸۰۰ نیز به صورت توصیه‌ای و تجویزی مباحثی را ارائه کرده است.

سرای عمران برای اولین بار ترجمه فصل هفتم این آیین نامه را ارائه می‌نماید.