لطفا قبل از خرید در سایت عضو شوید تا از پنل اختصاصی خود دسترسی بهتری داشته و در صورت بروز مشکل، پیگیری آسان‌تر انجام شود.

دفترچه محاسبات تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ساختمان ۵ طبقه

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

دفترچه محاسبات تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی ساختمان ۵ طبقه

 

در این پروژه ساختمان ۵ طبقه فوق تحت اثر X”s(t)=4sin(20t)1 تحلیل طیفی و تاریخچه زمانی شده است

پروژه فوق ریز محاسبات زیر را شامل می شود:

– محاسبه مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم

– تغییر شکل مودی

– محاسبه تغییر مکان طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– محاسبه تغییر مکان نسبی در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– محاسبه نیروی طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

– محاسبه لنگر واژگونی طبقات در مود اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ترکیب اثرات مودها به روش SRSS

 

فایل آموزشی دفترچه محاسبات تحلیل طیفی را پس از افزودن به سبد خرید و پرداخت، می‌توانید بلافاصله از سرای عمران دانلود کنید.