کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی به روش تفاضل محدود

اساتید برتر
دسترسی نامحدود
یادگیری در همه جا
سرفصل های دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
نظرات

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی به روش تفاضل محدود

معادله لاپلاس مدلی برای پی. دی. ای های بیضوی است. تفاوت “روش های ” حل معادله های لاپلاس و معادله های بیضوی عمدتا به اختلاف در تکنیک های حل دستگاه معادله های جبری بدست آمده بر می گردد تا به شکل اختلاف محدود آنها (اگرچه شکل اختلاف آنها نیز متفاوت است).

فرمول پنج نقطه ای. شایع ترین روش اختلاف محدود برای معادله لاپلاس دو بعدی فرمول پنج نقطه ای است که نخستین بار به وسیله رانگ در سال ۱۹۰۸ استفاده شد

در این پروژه با استفاده از نرم افزار متلب، معادله لاپلاس یک صفحه مستطیلی، با شرایط مرزی دیریکله، کدنویسی انجام شده است و درون کدها توضیح مختصری در رابطه با کدها داده شده است. ورودی داده ها از اکسل می باشد و در متلب مش بندی انجام می شود و سپس ماتریس نهایی بدست می آید و کانتور رنگی آن قابل مشاهده است.

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی را پس از افزودن به سبد خرید و پرداخت، می‌توانید بلافاصله از سرای عمران دانلود کنید.